زمانبندي اجراي كارگاه ها
تاریخ / زمان

شنبه 1 آبان
1395

20. محرم 1438


22. اکتبر 2016

کارگاه های ترمی ایرسا
تبلیغات
فهرست کارگاه ها
تبلیغات
خبر نامه
ايرسا آموزش شرايط ثبت نام و زمانبندي اجرا زمانبندي اجراي كارگاه ها

زمانبندي اجراي كارگاه ها

میانگین امتیار کاربران: / 96
ضعیفعالی 

زمانبندي اجرا كارگاه هاي تخصصی ایرسا

 

  

 

فهرست و زمانبندي اجرا كارگاه هاي تخصصی ایرسا


ردیف

عنوان كارگاه دوره طول دوره زمانبندي زمان برگزاری وضعيت هزینه (ریال)
1 درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس) اول 16 ساعت 2 روز 9 و 16 آبان 89-8صبح الي 4 عصر برگزار شد.  1.500.000
2 مشكلات جنسی و اعتیاد   اول 16 ساعت 2 روز 27 و 28 آبان 89- صبح الی 4 عصر برگزار شد.  1.500.000
3 درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس) دوم 32 ساعت 4 روز 11و 12، 18و 19آذر 89-صبح الی 4 عصر برگزار شد.  3.000.000
4 درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس) سوم 32 ساعت 8 روز دی و بهمن  89-سه شنبه­ ها 4 الی 8 عصر برگزار شد. 3.000.000
5 مصاحبه انگیزشی در مصرف کنندگان مواد غیرقانونی-مقدماتي اول 8 ساعت 1 روز 26 آذر 89-صبح الی 4 عصر برگزار شد. 750.000
6 درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس) چهارم 32 ساعت 4 روز 2و 3 - 9و 10 دي­  89­-8 صبح الی 4 عصر برگزار شد.  3.000.000
7 مشكلات جنسی و اعتیاد   دوم 16 ساعت 2 روز 15و 16 دي  89 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد.  1.500.000
8 مشاوره خانواده و مداخله  وي‍‍ژة مددياران اول 24 ساعت 6 روز 6 دي الي 11 بهمن 89 - دوشنبه ها 2 الي 6 عصر‌ برگزار شد. 2.300.000
9 راغب سازي بيمار اول 8 ساعت 1 روز
در حال ثبت نام 750.000
10 مصاحبه انگیزشی در مصرف کنندگان مواد غیرقانونی-مقدماتي دوم 8 ساعت 1 روز 1 بهمن-8 صبح الي 4 عصر برگزار شد. 750.000
11 كنترل خشم اول 8 ساعت 1 روز 7 بهمن-8 صبح الي 4 عصر برگزار شد. 750.000
12 مشاوره خانواده و مداخله  وي‍‍ژه مددياران دوم 24 ساعت 6 روز
در حال ثبت نام 2.300.000
13 مشاوره خانواده و مداخله  وي‍‍ژه مددياران سوم 24 ساعت 6 روز
در حال ثبت نام 2.300.000
14 طرحواره درماني  اول 16 ساعت 2 روز
درحال ثبت نام 1.500.000
15 پژوهش در اعتياد  سطح 1 اول 16 ساعت 2 روز
درحال ثبت نام 1.500.000
16 درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس) ششم 32 ساعت 4 روز 12و13- 19و20 اسفند 89-8 صبح الي 4 عصر برگزار شد. 3.000.000
17 درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس) هفتم
32 ساعت 4 روز 1 و 2 - 8 و 9 ارديبهشت 90-8 صبح تا 4 عصر برگزار شد. 3.000.000 
18  درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس)
پنجم 32 ساعت 8 روز

3.000.000
19 مشكلات جنسی و اعتیاد · سوم 16 ساعت 2 روز 22 و 23 ارديبهشت 90 - 8 صبح تا 4 عصر برگزار شد. 1.500.000
20 ·درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس) هشتم 32 ساعت 4 روز 19و20    26و27 خرداد 90- 8صبح تا 4 عصر برگزار شد. 3.000.000
21   ·درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس) دهم 32 ساعت
4 روز
2و3 · ·16و17 تیر 90- 8صبح تا 4 عصر
برگزار شد. 3.000.000
22  ·درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس)
شانزدهم 32 ساعت 4 روز 17و18     31 شهریور و 1مهر 90- 8صبح تا 4 عصر برگزار شد. 3.000.000
23 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست شصت و یکم 40 ساعت 10 روز 22 مرداد الی 4 شهریور ماه 90 - 8 صبح الی 12 ظهر
برگزار شد. 5.000.000
24 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست شصت و دوم 40 ساعت 5 روز 12 الی 16 شهریور ماه 90- 8 صبح الی 5 عصر برگزار شد. 5.000.000
25 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست
شصت و سوم 40 ساعت 5 روز 19 الی 23 شهریور ماه 90- 8 صبح الی 5 عصر برگزار شد. 5.000.000
26 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست شصت و چهارم 40 ساعت 5 روز 9 الی 13 مهر ماه 90- 8 صبح الی 5 عصر برگزار شد. 5.000.000
27 ··درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس) هفدهم 32 ساعت 4 روز 7 و 8  - 21 و 22 مهر ماه 90- 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد. 3.000.000
28 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست شصت و ششم 40 ساعت 8 روز 30 مهرماه الی 4 آبان ماه و 9 الی11 آبان ماه 90 - 8 صبح الی 5 عصر برگزار شد. 5.000.000
29 درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس) نوزدهم 32 ساعت 4 روز 5 و 6 - 19 و 20 آبان ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر

برگزار شد.

3.000.000
30 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست شصت و هفتم 40 ساعت 8 روز 7 الی 11 - 15 و 17 و 18 آبان ماه 90 - 8 صبح الی 5 عصر برگزار شد. 5.000.000
31 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست شصت و پنجم 40 ساعت 8 روز 14 الی 18 - 21 الی 23 ابان ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد. 5.000.000
32 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست شصت و هشتم 40 ساعت 8 روز 28 آبان ماه الی 2 آذر ماه - 7 الی9 آذر ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد. 5.000.000
33 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست شصت و نهم 40 ساعت 8 روز 5 الی 9 آذر ماه - 21 الی 23 آذر ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد. 5.000.000
34 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست هفتادم 40 ساعت 8 روز
19 الی 23 - 28 الی 30 آبان ماه 90 - 8 صبح الی4 عصر

برگزار شد.

5.000.000
35 اختلالات جنسی  و اعتیاد چهارم 16 ساعت 2 روز 24 و 25 آذر ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر

برگزار شد.

1.500.000
36 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست

هفتاد و يكم

40 ساعت

8 روز

27 آذر الي ۷ دي ماه 90 - 8 صبح الي ۴ عصر 

برگزار شد. 

5.000.000

37 کنترل خشم دوم 8 ساعت 1 روز 2 دی ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر

برگزار شد.

750.000
38 مصاحبه انگیزشی سوم 8 ساعت 1 روز 9 دی ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر 

برگزار شد.

750.000
39 درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس) بیستم 32 ساعت 4 روز 15و 16- 22و 23 دی ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر  برگزار شد. 3.000.000
40 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست هفتاد و سوم 40 ساعت

8 روز

17 الي 27 دي ماه 90 - ۸ صبح الي ۴ عصر

برگزار شد.

5.000.000

41 مصاحبه تشخیصی اول 8 ساعت 1 روز 30 دی ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر  برگزار شد. 750.000
42 مدیریت و درمان طبی اعتياد به مت آمفتامين  (CIMA)  اول 16 ساعت  2 روز  6 و 7 بهمن ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر   برگزار شد.  2.000.000
43 نکات تخصصی در درمان نگهدارنده 1 اول 8 ساعت 1 روز 30 دی ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر   برگزار شد. 1.000.000
44 درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس) بیست و یکم 32 ساعت 4 روز 13و14- 20و 21 بهمن ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر  برگزار شد. 3.000.000
45 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست هفتاد و پنجم  40 ساعت  8 روز  15 الی 25  بهمن ماه 90 - 8 صبح الی 2 عصر   برگزار شد. 5.000.000 
46 طرحواره درمانی اول 8 ساعت 1 روز زمستان 1391  در حال ثبت نام 750.000 
47

اختلالات جنسی  و اعتیاد

پنجم

16 ساعت 

2 روز 

4و 5 اسفند ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر

برگزار شد. 

1.500.000

48 درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك (ماتريكس) بیست و دوم 32 ساعت 4 روز 11و12- 18و 19 اسفند ماه 90 - 8 صبح الی 4 عصر  برگزار شد. 4.000.000
49

درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست

هفتاد و هفتم

 40 ساعت

8 روز

13 الی 23  اسفند ماه 90 - 8 صبح الی 2 عصر  

برگزار شد.

6.000.000 

50

رواندرمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش - ACT

اول 16 ساعت 2 روز 4 و 5 خرداد 91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد.  2.000.000

51

 دوره جامع روانشناسی اعتیاد  اول  52 ساعت  13 روز  از 18 اردیبهشت 91- چهارشنبه ها عصر  برگزار شد. 6.000.000 
52  درمان شناختی - رفتاری  اول 52 ساعت  13 روز   از 19 اردیبهشت 91- سه شنبه ها عصر   برگزار شد. 6.000.000 
53 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست هفتاد و هشتم 40 ساعت 8 روز 2 الی 13 اردیبهشت 91 - 8 صبح الی 2 عصر  برگزار شد.

 6.000.000

54 درمان غیرداروئی در سوء مصرف مواد محرک (ماتریکس) بیست و سوم 32 ساعت 4 روز  7،8-14،15 اردیبهشت 91 - 8 صبح الی 4 عصر  برگزار شد.

 4.000.000

55

دوره عملی رواندرمانی اعتیاد - سوپرویژن گروهی

اول 8 ساعت ماهانه 4 روز  از 24 اردیبهشت 91- یک شنبه ها عصر   در حال برگزاری 1.200.000 
56 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست هفتادو نهم 40 ساعت 8 روز  23 اردیبهشت الی 3 خرداد 91 - 8 صبح الی 2 عصر برگزار شد. 6.000.000
57 درمان غیر دارویی در سوء مصرف مواد محرک (ماتریکس) بیست و چهارم 32 ساعت 

4 روز 

 11 و 12 و 18 19 خرداد  91 - 8 صبح الی 4 عصر  برگزار شد. 4.000.000 
58

مدیریت و درمان طبی اعتياد به مت آمفتامين  (CIMA)

دوم

16 ساعت

2 روز  4 و 5 خرداد  91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد.

2.000.000

59 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست هشتاد و یکم

 40 ساعت 

8 روز  27 خرداد الی 7 تیر 91 - 8 صبح الی 2 عصر برگزار شد.

 6.000.000 

60 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست هشتاد و دوم 40 ساعت 8 روز  17  الی 27 تیر 91 - 8 صبح الی 2 عصر برگزار شد. 6.000.000
61 درمان غیر دارویی در سوء مصرف مواد محرک (ماتریکس) بیست و پنجم  32 ساعت 4 روز 22 و 23 و 29 30 تیر  91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد.  4.000.000 
62 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست هشتاد و چهارم 40 ساعت 8 روز  14 الی 25 مرداد 91 - 8 صبح الی 2 عصر برگزار شد. 6.000.000
63 اختلالات جنسی  و اعتیاد ششم 16 ساعت 2 روز  3 و 4 شهریور 91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد. 2.000.000
64 تنظیم هیجانی  اول 16 ساعت 2 روز 2 و 3 شهریور 91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد. 1.500.000
65 درمان غیر دارویی در سوء مصرف مواد محرک (ماتریکس) بیست و ششم 48 ساعت 6 روز  23 و 24 شهریور و 6 و 7 و 13 و 14 مهر  91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد. 6.000.000
66 مدیریت و درمان طبی اعتياد به مت آمفتامين  (CIMA) سوم 24 ساعت 3 روز بهار 1392  در حال ثبت نام 2.000.000
67 رواندرمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش - ACT دوم 24 ساعت

3 روز

 12 و 13 بهمن 91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد.

2.000.000

68 تقويت اجتماع و آموزش خانواده CRAFT

اول 

16 ساعت 2 روز

زمستان 91 - 8 صبح الی 4 عصر 

در حال ثبت نام

1.500.000 

 69 نکات تخصصی در درمان نگهدارنده 2 و شربت تریاک  اول   16 ساعت 2 روز   زمستان 91 - 2 روزه - 8 صبح الی 4 عصر  در حال ثبت نام

2.000.000 

70 مصاحبه انگیزشی در مصرف کنندگان مواد غیرقانونی چهارم  8 ساعت 1 روز  24 اسفند - 8 صبح الی 4 عصر  برگزار شد.

 750.000

71 کنترل خشم سوم 8 ساعت 1 روز  31 شهریور 91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد.

750.000

72 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست هشتاد و ششم 40 ساعت 8 روز 25 شهریور الی 5 مهر 91 - 8 صبح تا 2 عصر برگزار شد.

6.000.000

73 تصویربرداری مغزی ساختاری اول 16 ساعت 2 روز  18 و 19 شهریور 91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد.

2.000.000

74 تصویر برداری مغزی عملکردی اول 16 ساعت 2 روز 20 و 21 شهریور 91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد.

2.000.000

75 تحریک الکتریکی مغزی tDCS اول 8 ساعت 1 روز 28 مهر 91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد. 1.000.000
76 دوره جامع رواندرمانی ماتریکس  بیست و هفتم  48 ساعت  6 روز  4 و 5 و 11 و12 و18 و19 آبان- 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد.  6.000.000 
77 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست  هشتاد و هشتم  40 ساعت  8 روز  6 الی 17 آبان 91 - 8 صبح الی 2 عصر  برگزار شد.  6.000.000 
78 بازتوانی عصبی-شناختی - سطح 1  اول   16 ساغت  2 روز 25 و 26 ابان 91 - 8صبح الی 4 عصر  برگزار شد.   2.000.000
 79  درمان نگهدارنده با داروهای آکونیست نودم   40 ساعت 8 روز  11 الی 22 آذر ماه 1391- 8 صبح الی 2 عصر برگزار شد.
 6.000.000
 80 نوروفیدبک در اعتیاد  اول  16 ساعت  2 روز  16 و 17 آذر 91 - 8 صبح الی 4 عصر   برگزار شد. 3.000.000 
81   دوره جامع رواندرمانی ماتریکس  بیست و نهم   48 ساعت  6 روز 23 و24 آذر و 7و 8 و 13 و 14 دی 91 - 8 صبح تا 4 عصر   برگزار شد.
6.000.000 
82 درمان شناختی - رفتاری دوم - ترمی 52 ساعت 13 روز سه شنبه ها 3 تا 7 عصر- شروع 14 آذر برگزار شد.
6.000.000
83 مداخلات CBT در تنظیم هیجانی دوم 16 ساعت 2 روز بهار 1392
در حال ثبت نام 1.500.000
84 رواندرمانی اختلالات جنسی اول ترمی 52 ساعت 13 روز دو شنبه ها 3 تا 7 عصر- شروع آذر 91 در حال برگزاری
6.000.000
85 دوره ترمی آشنایی با مبانی روانکاوی اول ترمی 52 ساعت 13 روز

یک شنبه ها - 3 تا 7 عصر

شروع : 8  اردیبهشت

در حال ثبت نام 6.000.000
86 تحریک مغناطیسی مغزی TMS اول 16 ساعت 2 روز 26 و 27 بهمن 91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد. 2.000.000
87 تحریک الکتریکی مغزی tDCS دوم 8 ساعت 1روز  5 و 6 بهمن  91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد.
1.000.000
88 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست نود و دوم 40 ساعت 8 روز 16 الی 27 دی ماه 91 - 8 صبح الی 2 عصر برگزار شد.
6.000.000
89 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست

نود و  چهارم

40 ساعت 8 روز

7 الی 17 بهمن  ماه 91 - 8 صبح الی 2 عصر

برگزار شد. 6.000.000
90 اختلالات جنسی  و اعتیاد   هفتم

 16 ساعت

 2 روز

بهار 1392 

 در حال ثبت نام

2.000.000

91 اختلالات خواب

اول

 16 ساعت  2 روز بهار 1392 
در حال ثبت نام 2.000.000 
 92 آزمون MCMI-III اول  8 ساعت 1 روز بهار  1392
در حال ثبت نام 1.000.000  
93 دوره جامع رواندرمانی ماتریکس سی ام 48 ساعت 6 روز 3 و 4 و 10 و 11و 17 و 18 اسفند ماه 91 - 8 صبح الی 4 عصر برگزار شد. 6.000.000
94 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست نود و ششم 40 ساعت 8 روز 5 الی 16 اسفند  ماه 91 - 8 صبح الی 2 عصر برگزار شد.

6.000.000

95 مداخلات عصبی شناختی در چاقی و پرخوری - NIO اول

16 ساعت

2 روز 9 و 10 خرداد ماه 92 - 8 صبح ال 4 عصر
در حال ثبت نام 2.000.000
96 درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست نود و هشتم

40 ساعت

8 روز

12 الی 23 اسفند  ماه 91 - 8 صبح الی 2 عصر

برگزار شد.

6.000.000

97
مبانی رواندرمانی تحلیلی - سطح 1 اول

8 ساعت

1 روز

6 اردیبهشت 92- 8 صبح الی 4 عصر

برگزار شد.

1.000.000

98
مبانی رواندرمانی تحلیلی - سطح 2
دوم

8 ساعت

1 روز

20 ازدیبهشت 92- 20 اردیبهشت

در حال ثبت نام

1.000.000

99
دوره جامع رواندرمانی ماتریکس
سی و یکم

48 ساعت

6 روز

12و13و19و20و26و27 اردیبهشت 92 - 8 صبح الی 4 عصر

در حال برگزاری

6.000.000

100

دوره جامع رواندرمانی ماتریکس

سی و دوم

 48 ساعت 6 روز  30 و 31 خرداد و 6 و 7 و 13 و 14 تیر ماه 92- 8 صبح الی 4 عصر در حال ثبت نام

 6.000.000

 

 

 


اساتيد برگزار كننده كارگاه ها:

1-  درمان غير دارويي در سوء مصرف مواد محرك(ماتريكس) : ·دكتر مكري ، دكتر فرهوديان ، دكتر اختياري .

2- مصاحبه انگيزشي در مصرف كنندگان مواد غير قانوني (مقدماتي) : دكتر محسني فر  و  دكتر گيلاني پور.

3- مشكلات جنسي و اعتياد : دكتر مكري و دكتر فرهوديان و دکتر اختیاری و دکتر مشتاق.

4- رواندرماني تحليلي :  دكتر مشتاق.

5- اصول مصاحبه تشخيصي :  دكتر دولتشاهي، دکتر فرهودیان.

6- طرح واره درماني :  دكتر حميدپور.

7- نكات تخصصي و تكميلي در درمان نگهدارنده :  دكترفرنام ، دكتر مكري  و  دكتر فرهويان و دکتر اختیاری

8- رفتار درماني دياليكتيك : دكتر حسن پور.

9- پويايي اختلالات شخصيت : دكتر مشتاق.

10- كنترل خشم دكتر فرنام، آقای قنبری

11- تقویت اجتماع و آموزش خانواده : آقاي طاهري نخست.

12- مدیریت و درمان طبی اعتیاد به مت­آمفتامین : تيم مدرسين ايرسا

13- رواندرمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش: دکتر فرهودیان، دکتر دولتشاهی، دکتر اختیاری

14- دوره جامع روانشناسی اعتیاد: دکتر مکری، دکتر اختیاری، دکتر فرهودیان، دکتر دولتشاهی و تیم مدرسین ایرسا

15- درمان شناختی-رفتاری: دکتر حمیدپور، دکتر دولتشاهی، دکتر اندوز 

16- دوره عملی رواندرمانی اعتیاد : دکتر مکری

17- مداخلات تنظیم هیجانی در اعتیاد و دیگر اختلالات خلقی اضطرابی:

18- تصویر برداری مغزی ساختاری

19- تصویربرداری مغزی عملکردی:

20- TDCS

21- rTMS

22- بازتوانی عصبی - شناختی

23- نوروفیدبک

24-مبانی روانکاوی

25-مبانی رواندرمانی تحلیلی سطح 1 و 2

26- اختلالات خواب

27- آزمون MCMI-III

28- مداخلات عصبی شناختی در چاقی و پرخوری - NIO
 
یادداشت (28)
کارگاه
28 سه شنبه, 19 فروردین 1393 ساعت 18:55
شقایق
برنامه ای برای برگزاری کارگاه آموزش TMS در سال 93 ندارید؟
به روز شدن
27 پنجشنبه, 14 فروردین 1393 ساعت 14:52
رحیم
لطفا نظمی به برنامه کارگاههای آینده دهید/ طوری که مشخص گردد و فرد تکلیف خود را بداند که در سال جدید چه کارگاه و چه تاریخی برگزار می شود میخوام راحت عرض کنم برنامه های شما خیلی قاطی پاطی است !
ثبت نام کلاسهای ام ام تی
26 جمعه, 27 بهمن 1391 ساعت 19:36
علی
سلام
محل مناسب برای ثبت نام ایتم شماره 94 که در رابطه با کلاسهای ام ام تی در اسفند ماه هست را پیدا نکردم
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پیشنهاد در خصوص امکان استفاده بهتر و گسترده تر ازکارگاه های موسسه ایرسا
25 چهارشنبه, 10 آبان 1391 ساعت 11:37
محمدرضا
ز آنجاییکه پزشکان یا روان شناسان درمانگر اعتیاد که در شهرستانها فعالیت دارند و علاقه بسیاری به شرکت در اکثر گارگاه های اعلامی از سوی موسسه محترم ایرسا دارند،ولی بعلت مشکلات بسیار همچون بعد مسافت ، مشکلات تردد به (و در) تهران ، اتلاف وقت و اجبار به از کار زدن حتی تا چندروز برای چند ساعت زمان برگزاری کارگاه و .... ؛ بمنظور امکان بهره مند شدن همکاران علاقمنداز مطالب ارائه شده در کارگاه هایی از این دست و یا حتی سایر دوره ها و کلاسهای مفید و کاربردی موسسه و درنهایت امکان ارائه خدمات بهتر به بیماران معتاد و سایر بیماران مرتبط در شهرستانها ، پیشنهاد می شود باایجاد پکیجهایی شامل فیلم سخنرانی و ارائه دروس توسط اساتید محترم درغالب DVD ، فایلهای PDF، Power poin ، جزوات لازم و .... این دوره هارا بصورت غیر حضوری یا نیمه حضوری به علاقه مندان این حوزه ارائه فرمایید.
با نهایت تشکر و امتنان : دکتر محمدرضا حمزه پور
دوره های دوم گارگاه های تصویربرداری
24 شنبه, 06 آبان 1391 ساعت 17:50
حشمت الله
با سلام،
دوره های دوم کارگاه های تصویربرداری ساختاری و عملکردی در چه تاریخی برگزار می شود؟
شرکت در کلاس
23 پنجشنبه, 27 مهر 1391 ساعت 14:39
محمدتقی
با سلام و احترام
برای شرکت در این کلاسها باید چه مدرکی داشت در ضمن لیست کلاسهای مهر را می خواستم مخصوصه دروره ماتریکس
درخواست تجدید برنامه های ماتریکسی در تابستان
22 یکشنبه, 31 اردیبهشت 1391 ساعت 13:57
Administrator

با سلام..میخواستم ازتون خواهش کنم که اگر امکانش هست برنامه های ماتریکسی رو در تابستان برگزار کنید ما که تاحلا دانشجو بوده ایم و در شهرستان هستیم امکان شرکت در برنامه ها را نداشتیم خواهشمنیم که دوبار از این برنامه در تابستان بگذارید

درخواست تجديد برگزاري كارگاه درمان شناختی-رفتاری در تابستان
21 یکشنبه, 31 اردیبهشت 1391 ساعت 10:32
اميرعلي
با سلام خدمت شما
در خواست دارم كه كارگاه درمان شناختی-رفتاری ، دکتر حمیدپور، دکتر دولتشاهی، دکتر اندوز را در تابستان ماه دوباره برگزار نماييد
ما دانشجويان در تابستان ماه خيلي راحت تر مي توانيم در كارگاه شركت نماييم
با تشكر فروان
زمان برگزاری کارگاه
20 سه شنبه, 12 اردیبهشت 1391 ساعت 18:56
sohyla
با سلام.دوره جدید یا بعدی درمان ماتریکس چه زمانی برگزار میشود؟
برنامه زمانی دوره 74 کارگاه ام ام تی
19 جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 12:06
علی
سلام
ممنون میشم اگر اطلاعاتی درباره جدول زمانی دوره 74 (دوره بعدی) کارگاه MMT در اختیار بگذارید
mmt
18 چهارشنبه, 28 دی 1390 ساعت 01:46
منصور
باسلام قسمت ثبت نام برای دوره هفتادوسوم فعال نیست
طرحواره درماني
17 پنجشنبه, 23 تیر 1390 ساعت 22:22
اتوسا
با سلام
لطفا برگزاري يا عدم برگزراري كارگاه طرحواره درماني را اطلاع رساني كنيد من از دي ماه براي اين دوره ثبت نام كردم و به موسسات ديگه كه اين كارگاه را برگزار مي كردند به اميد موسسه شما مراجعه نكردم. يك ماه هم از تابستان گذشت!!! زمان برگزاري كلاس شما تو بهار 90!!!! نمي خاد برسه؟
کارگاه پژوهش در اعتیاد سطح 1
16 سه شنبه, 14 تیر 1390 ساعت 11:40
راحله
با سلام و احترام
با تشکر و قدردانی از زحمات و کار ارزشمند شما خواهشمند است تاریخ برگزاری کارگاه بعدی پژوهش در اعتیاد سطح 1را اعلام فرمائید. آیا در تابستان 90 برگزار می شود تا ثبت نام کنیم.با تشکر
سوال
15 یکشنبه, 28 فروردین 1390 ساعت 23:38
اتوسا
مجددا سلام براي شما امكان داره يكسري كلاس هاي شناخت درماني انفرادي و گروهي رو هم برگزار كنيد؟.بعلاوه اينكه لطفا در مورد مواد مخدر جديد و نحوه كار با بيماران مصرف كننده اين نوع مواد هم كارگاههاي تخصصي بگذاريد و تا حد امكان در سايتتون اطلاعات اوليه در باره شناخت و كار با اين افراد را قرار بدهيد. با تشكر
!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
14 یکشنبه, 28 فروردین 1390 ساعت 23:31
اتوسا
با سلام اميدوارم كه سال خوبي داشته باشيد، طبق جدول زمانبندي بالا كارگاه طوحواره درماني تو فروردين 90قرار بود برگزار بشه فقط خواستم بگم 2/3 روز بيشتر از فروردين نمونده!!!!!!!!!!!!!!!
با سلام..
13 شنبه, 14 اسفند 1389 ساعت 12:38
سولماز علیزاده اهدایی
با عرض سلام و خسته نباشید.خواهشم اینه که کلاس مصاحبه انگیزشی را مجددا" برگزار کنید.و همچنین مانند کارگاه کنترل خشم کارگاههای مقابله با وسوسه واضطراب و... هم در برنامه قرار دهید.از همه زحماتتون ممنون و متشکر.
کارگاه کنترل خشم
12 جمعه, 06 اسفند 1389 ساعت 19:17
ziba haydari
سلام خسته نباشید
ایا دوره دوم کارگاه کنترل خشم برگزار خواهدشد اگر ممکنه این دوره را هم به لیست کارگاهها اضافه کنید .
سلام
11 دوشنبه, 18 بهمن 1389 ساعت 13:13
محمد حسن نادری اثر
با سلام و عرض خسته نباشید خواستم پیشنهاد کنم دوره مداخلات غیر دارویی در درمانهای نگهدارنده با متادون bdrc را هم به لیست کارگاهها اضافه کنید
با سلام
10 جمعه, 08 بهمن 1389 ساعت 11:17
مديريت سايت
ضمن عرض تشکر از حسن نظر شما نسبت به این مجموعه، به اطلاع می رساند که دوره های تخصصی غیر از اعتیاد نیز در بر نامه کاری ایرسا قرار دارد ولی با توجه به فشردگی کار از ابتدای تاسیس موسسه تا انتهای سال 89، زمانبندی و اجرای این دوره ها در ابتدای سال آینده در برنامه کاری قرار خواهد گرفت.
با سلام
9 سه شنبه, 28 دی 1389 ساعت 23:36
اتوسا
من از اشنايي با سايت شما و حضور در كارگاههاي شما بسيار لذت بردم با توجه به اينكه موسسه شما تمركز اصلي را بر روي مداخلات اعتياد گذاشته مي خواستم بدونم امكانش هست در اينده روي فيلدهاي ديگه بجز اعتياد مثل بيماريهاي رواني( سايكوزها و نوروزها) هم تمركز كنيد؟ البته اگر موسساتي را كه در اين زمينه فعاليت دارند معرفي كنيد ممنون مي شم چون ساكن شهرستان هستم و اشنايي چنداني با اين جور موسسات در تهران ندارم
تغییر برنامه
8 چهارشنبه, 22 دی 1389 ساعت 22:30
مديريت سايت
همکاران گرامی که در دوره های آموزشی مختلف ثبت نام کرده اند و بنا به دلائلی اجرای برنامه دوره ها به تعویق افتاده است نگران مسئله مالی نباشند.
در صورت تمایل این مبلغ نزد موسسه تا زمان برگزاری همان دوره به عنوان امانت باقی میماند ودر غیر این صورت عودت خواهد شد.
بر نامه جدید کار گاه های تا آخر سال 89 بزودی بر روی وب سایت قرار خواهد گرفت.
تعویض ناگهانی کلاسها
7 سه شنبه, 21 دی 1389 ساعت 19:18
فرزانه امینی فر
با سلام من و دوستانم در کلاس رفتار درمانی دیالکتیک ثبت نام کرده ایم ولی ناگهانی کلاس فوق حذف شده . حالا ما ثبت نام مالی هم کردهایم و نمیدانیم چه کاری باید انجام دهیم لطفء در این مورد راهنمایی بفرمایید
فايل هاي صوتي و تصويري
6 دوشنبه, 15 آذر 1389 ساعت 14:36
Administrator
بزودي منتخب فايل هاي صوتي و تصويري از كارگاه ها بر روي وب سايت قرار خواهد گرفت.
با ما در تماس باشيد.
كارگاه فنون مصاحبه تشخيصي
5 دوشنبه, 15 آذر 1389 ساعت 14:35
Administrator
زمان دقيق كارگاه فنون مصاحبه تشخيصي بزودي اعلام مي شود.
فایل صوتی کارگاه ها؟
4 شنبه, 13 آذر 1389 ساعت 00:27
بهرام سیف الدینی
با عرض سلام و خسته نباشید بعد از کارگاه مشکلات جنسی و اعتیاد قرار بود فایل صوتی کارگاه روی سایت گذاشته شود اما چرا هنوز گذاشته نشده است ؟ با تشکر
زمان فنون مصاحبه تشخیصی چه تاریخی شد؟
3 شنبه, 06 آذر 1389 ساعت 21:04
Administrator
با سلام.
ظاهرا زمان کارگاه فنون مصاحبه تشخیصی تغییر کرده است.لطفا زمان صحیح آن را برایم ارسال نمایید.
سپاسگزارم
تشكر
2 جمعه, 21 آبان 1389 ساعت 00:47
مديريت سايت
جناب آقاي دكتر نوروزي
ممنون از توجه ويژه و نكاتي كه مطرح كرديد.
بزودي در برنامه ريزي هاي آينده سعي ميكنيم اين مسائل رو لحاظ كنيم، به اين مسئله بايد توجه داشت كه ما الان در ابتداي راه هستيم و با راهنمايي‌هاي سازنده دوستان و همكاران عزيز انشاءالله بتوانيم در آينده برنامه ريزي‌هاي دقيق تر و قابل استفاده تري براي علاقه مندان داشته باشيم.
خسته نباشید و درد دل
1 چهارشنبه, 19 آبان 1389 ساعت 00:09
mehdi
برای پزشکان یا دیگر درمانگران اعتیادساکن شهرستانهاوعلاقه مند به شرکت در این کارگاه های اموزشی عملا به علت بعد مسافت و تداخلات کاری شرکت در این کارگاهها که برای درمانگران اعتیاد از اهم واجبات است مقدور نمیباشد .خواهشمندم ترتیبی اتخاذ فرماید که زمانبندی کارگاهها به گونه ای باشد که برای این همکاران قابلیت دسترسی ومشارکت بیشتری فراهم گردد وبه سازمانهای مطبوع مثلا سازمان زندانها اعلام شود که عزیزان بتوانند از مرخصی های اموزشی استفاده کنند. پر واضح است که اگر این تعامل و هماهنگی از جانب شما بر قرار نمیشد این سیستم گسترده موجود خلق نمیشد وبرای ارتقاع کیفی این سامانه لزوم ارتباطات شبکه ای ملموس ترمینماید با احترام دکتر محمد مهدی نوروزی سازمان زندانها استان کرمانشاه
برای نوشتن یادداشت برای این مقاله باید در سایت عضو باشید
دانستنيها
نشست هاي علمي
آمار ايرسا
mod_vvisit_counterامروز528
mod_vvisit_counterديروز2738
mod_vvisit_counterاين هفته12744
mod_vvisit_counterهفته قبل10068
mod_vvisit_counterاين ماه34376
mod_vvisit_counterماه قبل44844
mod_vvisit_counterمجموع2896633

We have: 7 guests, 5 bots online
آدرس شما:: 54.167.160.23
 , 
امروز : 01/آبان ماه/1395
کنگره دانش اعتیاد
تبلیغات
علوم اعصاب
تبلیغات
ماتریکس ایرانی
تبلیغات
انجمن روانشناسی
تبلیغات
تبلیغات
Developed By : Mohammad Tavajohi
Hosted By : www.amitris.ir